Zverejnené v Osobnosti z histórie

Karol Cengel

piatok, 04 marec 2016 20:54 Napísal(a) 

(22.10.1915, Valča - 16.3.1987, Kláštor pod Znievom)

Karol Cengel bol slovenský preparátor, múzejník, lesník a entomológ, pracovník Považského múzea v Žiline – Budatíne.

Málo známy, ale z hľadiska muzeálneho významný slovenský zoologický i entomologický preparátor. Venoval sa hlavne preparovaniu vtákov a väčších zvierat, ale tiež aj zberu a preparovaniu hmyzu. Počas svojho života pôsobil ako lesník a neskôr ako preparátor v Považskom múzeu v Žiline – Budatíne (v priestoroch Budatínskeho zámku), kde pracoval 20 rokov.

Po skončení základnej školy v rodisku pokračoval v štúdiu na štvorročnej meštianke v Martine, kde sa hlavne pod vplyvom svojho učiteľa prírodopisu začína významnejšie venovať štúdiu prírodovedy. Začína si zakladať rôzne zbierky prírodnín: herbáre, zbierky hmyzu a pokúša sa o vyhotovenie prvých preparátov živočíchov.

Po ukončení povinnej dvojročnej prezenčnej vojenskej služby v rokoch 1937 – 1939 začína navštevovať dvojročnú horársku školu v Liptovskom Hrádku, ktorú ukončil v roku 1941, počas rokov II. svetovej vojny. Ihneď po skončení školy (1941) nastupuje ako lesník do služieb Univerzitnej základiny v Gápli (dnes súčasť Valašskej Belej). Tu pracoval až skoro do konca roku 1944. V roku 1941, ako 26-ročný sa oženil s Máriou Šimkovou, ktorá bola rodáčka zo Slivian. Po skončení druhej svetovej vojny pôsobil v rokoch 1945 – 1949 ako lesník v Necpaloch.

Pre slovenskú entomológiu má Karol Cengel význam v tom, že pre viacerých entomológov Slovenska (RNDr. Vladimír Straka, Ing. Ivan Obuch, RNDr. Karel Hrubý a iní) zabezpečoval rôzne zbery hmyzu: (vo voľnej prírode, ale i parazity a iné skupiny hmyzu [napr. švoly], ktoré nazbieral a „vyčesal“ pri preparovaní dermoplastických preparátov hlavne veľkých cicavcov Slovenska, ale i vtákov a iných živočíchov. Počas svojho života nazbieral i hodne hmyzu, ktorý vypreparoval a mnohé druhy i správne určil. Svoje informácie o zberoch hmyzu poskytol aj už spomínanému autorovi, RNDr. Karlovi Hrubému k napísaniu jeho gigantického diela: „Prodromus lepidopter Slovenska“, ktorý vyšiel v roku 1964. Informácie o hmyze od Karola Cengela sú uvedené v práci na strane 99 a označené skratkou, ako „Cl“.

Jeho zbierky hmyzu a preparáty sa nachádzajú čiastočne v Turčianskom múzeu Andreja Kmeťa v Martine a hlavná časť v Považskom múzeu v Žiline – Budatíne. Menšie časti zo zbierok jeho preparátov sa nachádzajú i v iných múzeách na Slovensku a tiež v rôznych súkromných, prevažne poľovníckych zbierkach rôznych majiteľov.

zdroj: Wikipédia

Naposledy zmenené sobota, 19 marec 2016 21:03
Čítať 1145 krát
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Označené v
Peter Pečner

Venujem sa regiónu Turiec, lebo som hrdý na jeho krásu, v ktorej môžem žiť.

Najpopulárnejšie

Ďalšie novinky