nedeľa, 01 máj 2016 19:38

Obec Sučany

Obec Sučany leží v údolí rieky Váh, asi 7 km severovýchodne od mesta Martin. Územie obce je trvale osídlené od mladšej doby bronzovej (1300-700 r. p.n.l.). Vtedy sa ľud lužickej kultúry usadil v Sučanoch,

streda, 06 apríl 2016 20:03

Obec Turany

Turany je mesto na dolnom Turci v okrese Martin, asi 8 km severovýchodne od Martin. Po vybudovaní Krpelianskeho kanála severne od mesta sa Turany ocitli na ostrove Váhu, ktorého prírodné koryto tečie južným okrajom intravilánu.

streda, 17 február 2016 21:50

Obec Bystrička

Najstaršie staroslovienske osídlenie v Bystričke je archeologicky doložené v 9.- 10. storočí. Z 10.- 11. storočia sa zatiaľ podarilo preukázať osídlenie na sídelných lokalitách v Belej, Blatnickej jaskyni

Strana 1 z 7

Najpopulárnejšie

Ďalšie novinky