nedeľa, 14 február 2016 11:20

História Turca

Najstaršie doklady osídlenia Turca sú nálezy z jaskýň Mažarná a Na Vyhni z obdobia 2 750 - 2 250 pred Kr. V mladšej a neskorej dobe bronzovej (1 350 - 700 pred Kr.) obýval skoro celý Turiec ľud lužickej kultúry.

Najpopulárnejšie

Ďalšie novinky