Zverejnené v Turistika

Povinnosti osôb nachádzajúcich sa v horskej oblasti

nedeľa, 06 marec 2016 15:09 Napísal(a) 

Asi nikto z nás nemá rád právne predpisy a tobôž už nejaké "hrabanie" sa v nich. V prípade, že ich spomínam v súvislosti s turistikou, sa možno niektorí chytia za hlavu, ale aj pobyt v horskej oblasti sa musí držať nejakých pravidiel a zásad. Viem, že to znie trochu pateticky a väčšina ľudí nad tým len mávne rukou, že takéto táraniny počul už x-krát.

Treba si však uvedomiť, že každý chybný krok v prírode môže každý ťažko zaplatiť. Ak si prečítate týchto pár riadkov, pochopíte, že slovo povinnosti sú v skutočnosti praktické rady, ktoré dali dokopy ľudia, ktorí vedia prečo. Predovšetkým je to však na elimináciu krízových situácií v horských oblastiach, vďaka čomu môžete veľakrát zabrániť rôznym nešťastiam, ale aj pomôcť iným.

Povinnosti osôb nachádzajúcich sa v horskej oblasti sú presne definované v ods. 1 Článku 1 Pokynov Horskej záchrannej služby na zaistenie bezpečnosti osôb v horských oblastiach

Každá osoba v horskej oblasti (okrem osôb nachádzajúcich sa v osadách, na verejných komunikáciách, zjazdových a bežeckých tratiach) je povinná:

a) dodržiavať pokyny horskej služby,

b) riadiť sa výstražnými, informačnými a inými zariadeniami súvisiacimi s bezpečnosťou osôb v horskej oblasti,

c) informovať sa na horskej službe alebo využiť všetky dostupné informačné zdroje o schodnosti chodníkov, lavínovom nebezpečenstve a inej problematike týkajúcej sa bezpečného pohybu,

d) informovať sa o vývoji počasia na SHMÚ alebo horskej službe,

e) správať sa tak, aby nedošlo k ohrozeniu vlastného života, zdravia alebo majetku, ani k ohrozeniu života, zdravia alebo majetku iných osôb,

f) prispôsobiť výstroj a výzbroj obtiažnosti vychádzky, túry alebo výstupu (ďalej len „túra“) a poveternostným podmienkam,

g) vziať si na túru lekárničku s prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci,

h) zásobiť sa dostatočným množstvom jedla a pitia,

i) prispôsobiť obtiažnosť túry svojmu zdravotnému stavu a fyzickej kondícii,

j) nepodnikať túru pri vyhlásení 4. a 5. stupňa lavínového nebezpečenstva,

k) ukončiť túru a vrátiť sa, ak sa počasie zhoršuje,

l) nekráčať v tesnej blízkosti okrajov chodníka, pretože môže dôjsť k jeho zosuvu,

m) neopierať sa o zábradlie, hlavne na exponovaných miestach a nesadať naň,

n) nezaťažovať mosty vo veľkých skupinách a zbytočne sa na nich nezdržiavať,

o) prechádzať letnými snehovými poliami s maximálnou opatrnosťou a nešmýkať sa na nich,

p) pridržiavať sa terénu alebo byť zaistený pri fotografovaní a filmovaní v exponovanom teréne,

q) nehádzať kamene ani iné predmety,

r) neskracovať si chodníky,

s) nepredbiehať sa pri pohybe na úsekoch zabezpečených umelými technickými pomôckami a pohybovať sa tak, aby medzi dvomi kotviacimi prvkami bola len jedna osoba,

t) pri pohybe na lyžiach a bicykli dať prednosť pešej osobe,

u) pohybovať sa len v chodeckom teréne a nad hornou hranicou lesa len po značkovaných chodníkoch.

/zdroj: autor, Pokyny Horskej záchrannej služby na zaistenie bezpečnosti osôb v horských oblastiach/

/logo: internet/

Naposledy zmenené streda, 16 marec 2016 12:36
Čítať 1076 krát
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
Označené v
Marek Ďördík

„Milujem túlanie sa po prériách. Tam sa cítim voľný a štastný. Ale keď sa usadíme, strácame farbu a umierame." (Satanta, Kiowa)

Najpopulárnejšie

Ďalšie novinky